Od dnia 01.04.2022 r. serwis internetowy nonasklep.pl zajmuje się wyłącznie promocją produktów firmy Dr.Nona i nie prowadzi działalności handlowej.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (“Administrator”)
Administratorem danych osobowych jest Marcin Piątkowski, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MARPI Marcin Piątkowski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8561762912, ul. mjr Władysława Raginisa 21/39, 71-625 Szczecin.

2. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako:” RODO” informujemy, że:

2.1.Zakładając Konto Użytkownika oraz w celu korzystania z naszych usług, zostaniesz poproszony o wprowadzenie Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas w niżej wymienionych celach, wynikających z funkcjonowania Sklepu i świadczenia usług w nim oferowanych (dalej „Usługi”).
2.2.W zależności od tego, na co się zdecydujesz, celem przetwarzania danych osobowych mogą być:
– Świadczenie usług oferowanych w Sklepie,
– Realizacja Twoich zamówień,
– Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter.
2.3.Podstawa przetwarzania:
– Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
– Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
– Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
– Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
– Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
– Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
– Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
2.4.Podanie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.
2.5.Skutek niepodania danych jest zależny od celu, w jakim dane są podawane:
– brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie internetowym,
– brak możliwości korzystania z usług Sklepu internetowego,
– brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie internetowym.

3. OKRES PRZETWARZANIA
Udostępnione przez użytkownika dane osobowe będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym*:
– przestanie na nas ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania danych,
– ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep internetowy,
– zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub w sytuacji gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego,
*zależnie od tego, co ma zastosowanie w konkretnej sytuacji i co nastąpi najpóźniej.

4. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
W celu przetwarzania danych osobowych stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.
5. TWOJE UPRAWNIENIA
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Tobie prawo do:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • sprostowania Twoich danych osobowych,
 • usunięcia Twoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • przeniesienia Twoich danych do innego administratora,
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.
W sytuacji gdy uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

6. POLITYKA COOKIES
6.1.Sklep internetowy nonasklep.pl, tak samo jak inne strony internetowe korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci urządzenia, z którego korzystasz (komputera, telefonu, itd.),
 • umożliwiają Tobie, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji sklepu internetowego,
 • nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia, z którego korzystasz.

6.2.Używając odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies oraz blokować wykorzystywanie plików cookies w przyszłości.
6.3.W Sklepie internetowym nonasklep.pl pliki cookies wykorzystywane są w celu zapamiętywania informacji o Twojej sesji, w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu udostępniania funkcji Sklepu.
6.4.Aby dowiedzieć się jak można zarządzać plikami cookies oraz jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami w tym zakresie możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 na klawiaturze w momencie korzystania z przeglądarki. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

7. USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH
Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być udostępniane Twoje dane. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego,
 • podmiot realizujący dostawę towarów,
 • biuro księgowe,
 • dostawca płatności,
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

8. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH
Jeśli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych lub zadać pytanie związane z naszą Polityką Prywatności napisz na adres e-mail: kontakt@nonasklep.pl.